Skip to content

Month: март 2022

Регионални форуми

Центарот за развој на Пелагонсикиот плански регион започнува со реализација на нова серија на регионални форуми по однос на две програми: – Програма за проекти преку Грантова шема на МЛС/СДЦ
Прочитајте повеќе