Skip to content

Category: Вести

Регионални форуми

Центарот за развој на Пелагонсикиот плански регион започнува со реализација на нова серија на регионални форуми по однос на две програми: – Програма за проекти преку Грантова шема на МЛС/СДЦ
Прочитајте повеќе

Нови проекти за Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион финансирани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Нови проекти за Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион финансирани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ, преку кои ќе се унапреди земјоделството и руралниот
Прочитајте повеќе

Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување

Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување на сите видови на патна инфраструктура на територијата на општина Демир Хисар По барање на Градоначалникот
Прочитајте повеќе

Набавени нови 11 агрометеоролошки станици во Пелагонискиот регион

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион го имплементираше проектот “ИНОВАЦИИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН” Преку овај проект се поставени 11 Агрометеоролошки станици на територијата
Прочитајте повеќе

Реновиран Студентскиот дом ”Кочо Рацин” во Битола

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион со финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка успешно ја заврши имплементацијата на проектот:”ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА
Прочитајте повеќе

Работен состанок J-CROSS

Како дел од активностите на проектот „Заедничка прекугранична соработка за заштита на населението од природни непогоди и катастрофи предизвикани од човечки фактор – Ј-CROSS“ на 4 Април, 2019 година, беше
Прочитајте повеќе

Зголемување на можностите за развој на туризмот преку искористување на постоечките ресурси – I-TOUR

На 29 март 2019 год. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион организираше промотивна конференција за проектот: Зголемување на можностите за развој на туризмот преку искористување на постоечките ресурси I-TOUR,
Прочитајте повеќе

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ ВО ПЕЛАГОНИЈА

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион текот на месец февруари 2019 год одржа 3 регионални форуми. Целта на форумите беше идентификација на проектни идеи за Грантовата шема финансирана во
Прочитајте повеќе

Втор оглас за ангажирање на проектен координатор за J-CROSS

 
Прочитајте повеќе

Оглас за ангажирање на проектен координатор за проектот J-CROSS

На следниот лимнк можете да го погледнете огласот за проектен координатор за проектот J-CROSS https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=pelagonija&d=scan0017  
Прочитајте повеќе