ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

info@pelagonijaregion.mk

ТЕЛЕФОН

+389 (0)47 232 800

ФАКС

+389 (0)47 232 818

АДРЕСА

ул.Томаки Димитровски бр.7
П.фах 223, 7000, Битола

РАБОТНО ВРЕМЕ

08:00 - 16:00