Регионални форуми март 9, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Нови проекти за Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион финансирани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство јули 26, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување април 20, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Набавени нови 11 агрометеоролошки станици во Пелагонискиот регион април 20, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Реновиран Студентскиот дом ”Кочо Рацин” во Битола април 6, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Работен состанок J-CROSS април 10, 2019 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Регионални форуми

Центарот за развој на Пелагонсикиот плански регион започнува со реализација на нова серија на регионални форуми по однос на две програми: – Програма за проекти преку Грантова шема на МЛС/СДЦ
Прочитајте повеќе

Нови проекти за Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион финансирани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Нови проекти за Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион финансирани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ, преку кои ќе се унапреди земјоделството и руралниот
Прочитајте повеќе

Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување

Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување на сите видови на патна инфраструктура на територијата на општина Демир Хисар По барање на Градоначалникот
Прочитајте повеќе

Набавени нови 11 агрометеоролошки станици во Пелагонискиот регион

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион го имплементираше проектот “ИНОВАЦИИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН” Преку овај проект се поставени 11 Агрометеоролошки станици на територијата
Прочитајте повеќе

Реновиран Студентскиот дом ”Кочо Рацин” во Битола

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион со финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка успешно ја заврши имплементацијата на проектот:”ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА
Прочитајте повеќе

Работен состанок J-CROSS

Како дел од активностите на проектот „Заедничка прекугранична соработка за заштита на населението од природни непогоди и катастрофи предизвикани од човечки фактор – Ј-CROSS“ на 4 Април, 2019 година, беше
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9

Овозможено од:

Проект за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој