Skip to content

Оглас за ангажирање експерти

ДАТУМ

ноември 8, 2015

Категории

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ

 

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Центар за развој на Пелагониски плански регион

 

ЗА ПРОЕКТОТ

“Развиено наследство, вектор на односи и основа за регионален идентитет” кој се спроведува во рамките на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу регионот Долна Нормандија и Република Македонија

 

НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Центар за развој на Пелагониски плански регион

 

ПАРТНЕРИ НА ПРОЕКТОТ

Мешан Синдикат на областа на заливот Мон Сен Мишел – Долна Нормандија

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

• Развој на регионален идентитет за жителите од Пелагонија

• Развој на најзначајните елементи од идентитетот и најзначајното наследство

• Развивање на чувството на припадност и гордост на локалното население

• Креација на односи помеѓу локалното население, локалната самоуправа, бизнис секторот и невладиниот сектор

• Зајакнување на капацитетите на локалното население за локалната историја и локалното наледство

• Промоција на вредноста на наследството, и неговата улога во привлечноста на територијата и прашањата околу зачувањето на наледството

 

ЦЕЛНА ГРУПА

Жителите на Пелагонискиот регион и жителите на Мон Сен Мишел од регионот Долна Нормандија (Франција)

 

ФИНАНСИРАН ОД:

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу регионот Долна Нормандија и Република Македонијa

 

ДЕТАЛЕН ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ

За потребите на горенаведениот проект потребно е ангажирање на еден експерт кој треба да спроведе дводневна рабтилница на која ќе се дефинират и развијат конкретни туристички производи од Пелагонија кои понатаму ќе би се промовирале како конкретни производи пред потенцијалните домашни и странски посетители.

 

Дводневната работилница во Битола е наменета за чинителите одговорни за развој и промоција на културното наследство и туризмот во Пелагонискиот регион (Мрежа за развој на културата во Пелагонискиот регион, претставници на локална самоуправа од 9-те општини од Пелагонискиот плански регион, претставници од француските партнери во проектот, претставници на културните институции, локалното население, бизнис секторот и невладиниот сектор).

 

За време на работилницата, француските партнери ќе го изнесат своето искуство и постигнувања на темата на работилницата како и примери за добри практики во Мон Сен Мишел кои треба да бидат земени во предвид при креирањето на резултатите на работилницата. Со тоа, преку оваа работилница ќе се придонесе кон унапредување на процесот на размена на знаења и искуства помеѓу чинителите на развојот на соодветната област.

 

ЛОКАЦИЈА НА РАБОТИЛНИЦАТА

Битола, Р. Македонија

 

РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА ЕКСПЕРТОТ

За успешна реализација на работилницата, ангажираниот експерт ќе ги изврши следните работни задачи:

1. Подготовка на материјали за работилницата

2. Извршување на работилницата

3. Евалуација на работилницата и подготовка на финален извештај за работилницата

 

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА

Во текот на спроведувањето на работилницата, ангажираниот експерт ќе ја користи следната методологија:

 

• Интерактивна групна работа

• Користење на современи ИТ алатки за презентација

• Користење на печатени работни материјали

• Иницирање на отворени дискусии

• Користење на прашалник

• Евалуација

 

 

 

ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА

Помеѓу 7 и 12 декември 2015 година

 

ЈАЗИК НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА

Македонски јазик. Договорниот орган ќе обезбеди консекутивен превод на француски јазик за активно вклучување на француските партнери во текот на работилницата.

 

КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА АНГАЖИРАНИОТ ЕКСПЕРТ

1. Завршено високо образование

2. Познавање на правната регулатива во делот на туризмот

3. Познавање на локалните, регионалните и националните стратешки документи повзани со развојот на туристичкиот сектор

4. Познавање на современите трендови во креирањето на конкурентен туристички производ

5. Работно искуство од најмалку 5 години и познавања поврзани со темата на обуката

6. Искуство во изработка на стратегии за развој на авантуристички туризам и производи од авантуристички туризам

 

ДОКУМЕНТИ КОИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ

1. Кратка биографија во европски формат (EUROPASS)

2. Портфолио за успешно реализирани најмалку 3 активности на иста или слична тема

3. Предлог- методологија што ќе се користи при реализацијата на обуката

 

НАДОМЕСТОК

Експертот ќе добие надоместок во висина од бруто износ од 12.000 МКД по реализацијата на работилницата.

 

АДРЕСА ЗА ДОСТАВА НА АПЛИКАЦИИТЕ (доставени во печатена форма)

Центар за развој на Пелагониски плански регион

Ул.”Томаки Димитровски” бр. 7

7000 Битола

P. Македониja

 

или на електронската пошта

info@pelagonijaregion.mk

jasmina@pelagonijaregion.mk

 

КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ Е 5 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy