Skip to content

Author: Пелагониски плански регион

Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување

Набавен е функционален комплет на механизација (товарно возило, плуг и соларка) за зимско одржување на сите видови на патна инфраструктура на територијата на општина Демир Хисар По барање на Градоначалникот
Прочитајте повеќе

Набавени нови 11 агрометеоролошки станици во Пелагонискиот регион

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион го имплементираше проектот “ИНОВАЦИИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН” Преку овај проект се поставени 11 Агрометеоролошки станици на територијата
Прочитајте повеќе

Реновиран Студентскиот дом ”Кочо Рацин” во Битола

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион со финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка успешно ја заврши имплементацијата на проектот:”ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА
Прочитајте повеќе

J-CROSS Workshop

  As part of the activities of the project “Joint cross-border cooperation for protection of the population from natural disasters and catastrophes caused by human factor – J-CROSS” on April
Прочитајте повеќе

Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources- I-TOUR

On 29 March, 2019 the Center for Development of the Pelagonia Planning Region organized a promotional conference for the project: Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources I-TOUR funded under
Прочитајте повеќе

REGIONAL FORUMS IN PELAGONIA

The Center for Development of the Pelagonija Planning Region during the month of February 2019 held 3 regional forums. The purpose of the forums was to identify project ideas for
Прочитајте повеќе