Pelagonija region
 
 
 

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
ул. Томаки Димитровски бр. 7, Битола
info@pelagonijaregion.mk
Тел +389 47 232 800
Факс :+389 47 203 818
Интензивно се работи на реконструкција и адаптација на регионалниот зелен пазар во Битола
Проектот за Реконструкција и адаптација на делови од регионалниот зелен пазар во Битола. Фаза 1 - Изградба на плато и канализација и Фаза 2 - Изградба на 6 павиљони, покривање на простор и електрика чиј носител е Центарот за развој на Пелагониски плански регион во партнерство во ЈП Пазари е во во полн тек.
15-та Седница на СРППР

На 18.05.2016 година во Општина Новаци, Советот за развој на Пелагонискиот плански регион во присуство на Градоначалниците на 9-те Пелагониски општини и Раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион ја одржа својата 15-та седница. На дневниот ред на седницата се разгледа и усвои на записникот од 14-тата Седница на Советот за развој на Пелагониски плански регион,

Работилница за изработка на Регионална стратегија за иновации во Пелагонискиот регион
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион на 17-ти мај 2016 година во Хотел Милениум во Битола организира работилница за изработка на Регионална стратегија за иновации. Овој процес  се спроведува во сите плански региони со поддршка на Министерството за локална самоуправа на РМ и Германското друштво за меѓународна соработка во рамките на проектот “Одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија”.
1 / 102
 
\
\
\
\
\

 
     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. All Rights Reserved