Pelagonija region
 
 
 

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
ул. Томаки Димитровски бр. 7, Битола
info@pelagonijaregion.mk
Тел +389 47 232 800
Факс :+389 47 203 818
16-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН

На 18.07.2016 година во Општина Демир Хисар, Советот за развој на Пелагонискиот плански регион во присуство на Градоначалниците од Пелагониските општини и Раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион ја одржа својата 16-та седница.

Уредување на плоштад околу општинска зграда во Кривогаштани
Центарот за развој на Пелагониски плански регион денес на 29.06.2016 во Општина Кривогаштани, одржа прес конференција по повод реализацијата на проектот: Партерно уредување на Плоштад околу општинска зграда во Кривогаштани”
Со овој проект ќе биде извршено комплетно уредување на плоштадот со површина од 1.386м² околу општинската зграда на Општина Кривогаштани.
Инфо ден за бизнис секторот во Пелагонија 23.06.2016
Бизнис центарот кој функционира во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со Регионалната Стопанска комора од Битола и Фондот за иновации и технолошки развој денеска одржаа информативна средба за микро, малите и средните претпријатија на кој што ги информираа за можностите за финансирање проекти преку овој фонд.
1 / 103
 
\
\
\
\
\

 
     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. All Rights Reserved